Loading...

Kordyceps chiński

Główna / Kompendium / Kordyceps chiński
Nazwa polska: Kordyceps chiński Nazwa łacińska: Cordyceps sinensis Nazwa zwyczajowa: Kordyceps

Kordyceps chiński (Cordyceps sinensis) to niezwykle interesujący grzyb, który rozwija się wewnątrz larw bezkręgowców. Naturalnym obszarem jego występowania jest Wyżyna Tybetańska, gdzie można spotkać go na wilgotnych górskich łąkach, na wysokości około 3800m n.p.m. Zimą zarodniki cordycepsu atakują uśpione larwy ćmy Thitarodes armoricanus, które czekają pod ziemią na wiosnę. Wyrasta z nich grzybnia, która zajmuje tkanki larwy uśmiercając ją, a na koniec wytwarza owocniki, które przebijają powierzchnię ziemi. Lokalni mieszkańcy zbierają je od kwietnia do sierpnia i wykorzystują w celach medycznych albo sprzedają.

O właściwościach cordycepsu dowiedzieli się lokalni pasterze dzięki obserwacji zwierząt pasących się na łące. Zauważyli oni, że zwierzęta spożywające owocniki cordycepsu stawały się większe, aktywniejsze i silniejsze. Zaczęli wykorzystywać cordyceps do karmienia ich, aby uzyskać więcej mleka i mięsa, a potem spostrzegli, że wzrosła ich płodność i żywotność. I wtedy zaczęli sami spożywać cordyceps, przekonując się o jego niezwykłych właściwościach.

Właściwości

Cordyceps chiński bogaty jest w bioaktywne substancje o szerokim spektrum działania. Należą do nich między innymi cenne polisacharydy: beta-1,3-glukany o udowodnionym naukowo działaniu prozdrowotnym, a także kordycepina, nukleozydy (w tym adenozyna), peptydy i białka, antyoksydanty, substancje o działaniu podobnym do antybiotyków oraz inhibitory MAO.

 • Odporność 

Stymulacja systemu odpornościowego jest jedną z największych zalet cordycepsu. Właściwość ta wielokrotnie została poddana badaniom in vivo oraz in vitro na zwierzętach. W jednym z chińskich badań laboratoryjnych wykorzystano zarówno cały cordyceps jak i wyizolowaną z niego kordycepinę, aby sprawdzić ich wpływ na komórki systemu immunologicznego człowieka. Oba produkty wykazały zdolność do aktywacji tych komórek oraz wpłynęły na wzrost produkcji interleukin – substancji, które umożliwiają komunikację leukocytów i razem z nimi biorą udział w odpowiedzi immunologicznej. Podobne zjawisko zaszło w badaniu, w którym podawano myszom napar z C. sinensis. Po 7 dniach zaobserwowano wzrost aktywności makrofagów oraz zwiększenie poziomu interleukiny 6 i czynnika GM-CSF, który pobudza wytwarzanie i poprawia funkcjonowanie komórek odpornościowych podczas infekcji.

 • Nowotwory

Przeprowadzono liczne badania laboratoryjne, aby sprawdzić wpływ C. sinensis na komórki różnego rodzaju nowotworów. Zaobserwowano, że cordyceps wykazuje zdolność do zatrzymywania cyklu komórkowego nowotworu, hamuje namnażanie się i rozwój komórek nowotworowych, wywołuje ich śmierć i wpływa na zmniejszenie rozmiaru guzów, a ponadto zwiększa poziom cytokin w organizmie. Wyniki te powinny zostać potwierdzone w badaniach klinicznych, niemniej jednak są bardzo obiecujące.

 • Wydolność

Mieszkańcy Nepalu, Północnych Indii oraz Chin od wielu lat wykorzystują C. sinensis jako środek zwiększający wytrzymałość i siłę oraz podnoszący poziom energii. Wyniki badań naukowych pokazują, że zastosowanie to jest słuszne. W 2011 roku przeprowadzono eksperyment, w którym sprawdzono, jak zmieni się wydolność fizyczna szczurów suplementowanych cordycepsem przez 15 dni. Jedna grupa otrzymywała suplement i nie poddawana była ćwiczeniom, druga otrzymywała suplement i była poddawana ćwiczeniom, a grupa kontrolna otrzymywała placebo. W obu grupach badanych zaobserwowano wzrost wydolności fizycznej, przy czym w drugiej grupie wynik był wyższy. Badacze tłumaczą to zjawisko tym, że C. sinensis spowodował zwiększenie ekspresji genów odpowiedzialnych za regulację metabolizmu w mięśniach, wydolność fizyczną i procesy antyoksydacyjne. Poskutkowało to lepszym wykorzystaniem glukozy i mleczanu w mięśniach oraz wzrostem angiogenezy, czyli wytworzeniem się większej ilości naczyń włosowatych. Większa ilość naczyń włosowatych w mięśniach oznacza zwiększone dostawy tlenu i składników pokarmowych, a więc większą siłę i wytrzymałość.

 • Metabolizm glukozy

Związki czynne obecne w cordycepsie, do których należą m.in. beta-glukany, wspomagają metabolizm glukozy oraz insuliny, dlatego preparaty z cordycepsem wykorzystywane są jako wsparcie terapii cukrzycy. Badania na zwierzętach potwierdziły hipoglikemiczne działanie cordycepsu. W jednym z nich wykorzystano różne formy C. sinensis: napar, sproszkowane owocniki i fermentowaną grzybnię, aby sprawdzić ich wpływ na poziom glukozy u zwierząt. Szczurom zaindukowano cukrzycę i przez 28 dni podawano preparaty C. sinensis. Okazało się, że każdy z preparatów obniżył poziom glukozy u badanych zwierząt, który mierzono doustnym testem tolerancji glukozy (OGTT). W badaniach wykorzystywano również pojedyncze polisacharydy wyizolowane z C. sinensis, które wykazały bardzo pozytywny wpływ zarówno na metabolizm glukozy jak i na funkcjonowanie trzustki oraz metabolizm insuliny.

 • Cholesterol

W 2003 roku zbadano wpływ wodnego ekstraktu C. sinensis na poziom cholesterolu u myszy. Zwierzęta karmione były dietą bogatą w cholesterol lub wolną od cholesterolu i przez 7 dni otrzymywały ekstrakt C. sinensis. Po zakończeniu badania w każdej z badanych grup odnotowano istotne obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego, przy czym największe różnice pomiędzy wynikiem początkowym i końcowym wystąpiły w grupie karmionej dietą bogatą w cholesterol. Co więcej, C. sinensis przyczynił się do obniżenia poziomu frakcji LDL („złego” cholesterolu) i wzrostu poziomu frakcji HDL („dobrego cholesterolu”) u zwierząt karmionych dietą bogatą w cholesterol. Wyniki wyraźnie pokazują, że C. sinensis pozytywnie wpływa na metabolizm cholesterolu i może niwelować negatywne skutki diety bogatej w cholesterol.

 • Libido

Cordyceps nie bez powodu wykorzystuje się w krajach azjatyckich w przypadku dysfunkcji seksualnych lub jako wsparcie w terapii bezpłodności. Badania na zwierzętach oraz z udziałem ludzi wykazały pozytywny wpływ cordycepsu na produkcję hormonów płciowych i funkcjonowanie narządów płciowych. Trzy niezależne badania kliniczne objęły prawie 800 kobiet i mężczyzn z obniżonym popędem seksualnym, którzy przyjmowali 3 g sproszkowanego cordycepsu dziennie przez 40 dni. Poprawa funkcji seksualnych nastąpiła u 65% badanych. W innym badaniu testowano taką samą ilość cordycepsu u osób starszych. Po 40 dniach u badanych mężczyzn zaobserwowano poprawę jakości nasienia i wzrost żywotności plemników oraz wzrost libido zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

 • Nastrój

Kilka badań na zwierzętach wykazało pozytywny wpływ cordycepsu na nastrój w przypadku zachowań depresyjnych lub wystąpienia stresu. Cordyceps zawiera substancje, które pełnią rolę naturalnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), a więc przyczyniają się do ustabilizowania nastroju poprzez hamowanie rozpadu serotoniny. Inhibitory MAO obecne są w lekach przeciwdepresyjnych. Co więcej, przypuszcza się, że cordyceps oddziałuje nie tylko na system serotoninergiczny, lecz także adrenergiczny i dopaminergiczny, wpływając na nastrój wielokierunkowo.

 • wpływa hamująco na niekontrolowany wzrost i proliferację komórek
 • hamuje rozwój drobnoustrojów

Zastosowanie

 • zmęczenie i osłabienie
 • niska odporność
 • wysoka aktywność fizyczna i umysłowa
 • wyczynowe uprawianie sportu
 • stres
 • obniżony nastrój i skłonności do depresji
 • nieprawidłowy poziom glukozy i/lub cholesterolu we krwi
 • obniżony popęd seksualny
 • wsparcie terapii nowotworowej, terapii cukrzycy oraz terapii bezpłodności
 • zapobieganie nowotworom i chorobom cywilizacyjnym

Dostępne produkty

Dodaj Komentarz