Loading...

Kozieradka

Główna / Kompendium / Kozieradka
Nazwa polska: Kozieradka pospolita Nazwa łacińska: Trigonella foenum-graecum Nazwa zwyczajowa: Kozieradka, fenegryka, boża trawka

Właściwości nasion kozieradki

  • Korzystnie wpływają na męskie libido

Wzrost libido odnotowano w badaniu Steels i wsp., w którym grupa 60 zdrowych mężczyzn otrzymywała ekstrakt z nasion kozieradki codziennie przez 6 tygodni. Mężczyźni oceniali swoje libido i jakość życia na standardowych skalach. W grupie zażywającej ekstrakt z kozieradki zaobserwowano poprawę różnych aspektów libido oraz zwiększenie satysfakcji z życia i poprawę samopoczucia. Suplementacja nie wpłynęła na poziom testosteronu i prolaktyny [1].

  • Zwiększają laktację u kobiet ciężarnych i karmiących

W badaniu nad tym zjawiskiem wzięły udział kobiety ciężarne zbliżające się do porodu. Codziennie spożywały one napar z nasion kozieradki, co spowodowało istotne zwiększenie produkcji mleka po porodzie w porównaniu do grupy otrzymującej placebo [2].

  • Zmniejszają odpowiedź glikemiczną i wyrzut insuliny po posiłku

Zarówno u osób zdrowych jak i u diabetyków zaobserwowano niższy poziom glukozy we krwi po posiłku w porównaniu z grupą kontrolną. Zmniejszeniu uległ również poposiłkowy wyrzut insuliny. Badane osoby otrzymały przed posiłkiem różne formy nasion kozieradki. Najlepszy efekt wywołało spożycie całych nasion.

W tym samym badaniu testowano również długotrwały wpływ suplementacji nasion kozieradki na parametry glukozy i insuliny u osób z cukrzycą typu 2. Po 21 dniach odnotowano istotny spadek poziomu glukozy we krwi i mniejsze wahania insuliny u pacjentów [3].

  • Poprawiają parametry lipidowe u pacjentów z chorobą wieńcową

Pozytywny wpływ kozieradki na poziom cholesterolu całkowitego i triglicerydów odnotowano w badaniu, w którym wzięli udział pacjenci z chorobą wieńcową. Spożywali oni 2,5 g nasion kozieradki codziennie przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu badane parametry uległy obniżeniu. Dodatkowo zaobserwowano obniżenie poziomu glukozy we krwi pacjentów [4].

Dostępne produkty

Źródła

  1. Physiological aspects of male libido enhanced by standardized Trigonella foenum-graecum extract and mineral formulation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. The effect of galactagogue herbal tea on breast milk production and short-term catch-up of birth weight in the first week of life. https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Effect of fenugreek seeds and leaves on blood glucose and serum insulin responses in human subjects. http://www.sciencedirect.com
  4. Effect of ginger (Zingiber officinale Rosc.) and fenugreek (Trigonella foenumgraecum L.) on blood lipids, blood sugar and platelet aggregation in patients with coronary artery disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Dodaj Komentarz